बादलुको तालमाथि तै

बादलुको तालमाथि तैरेझैँ लाग्ने मेरो गाउँ! गहते मनकामना, स्याङजा!
My village floats above the clouds, Gahate Manakam… https://t.co/PIOHi3d5BG

en_USEnglish